TALL I FRESAT

1/5

Des d'un petit detall fins a l'estructura d'un edifici, passant per tot un Mondefusta.

  • Tall i fresat de precisió 2D i 3D

  • Feines per altres empreses i hoteleria

  • Facebook Social Icon

Pou des Lledoners, 23 (naus 8 i 9)
Polígon de Binissalem | 07350
971 88 69 66 | 649 922 590