TALL I FRESAT

1/5

Des d'un petit detall fins a l'estructura d'un edifici, passant per tot un Mondefusta.

  • Tall i fresat de precisió 2D i 3D

  • Feines per altres empreses i hoteleria