top of page

LA FUSTA

Les nostra raó de ser.
  • La fusta es un material obtingut de la natura directament, es a dir sense transformacions químiques. La qual cosa fa que, si tenim en compte una petita sèrie de factors, com ara la procedència (tales controlades, repoblació forestal ...) pot ser gestionada correctament.

bottom of page